سرهنگ محمدحسین حمیدی آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده های کشور را تشریح کرد.
وی گفت: هم اکنون باند جنوبی آزادراه های قزوین - کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس و باند جنوبی کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا شهرک خاتم دارای ترافیک نیمه سنگین است.
سرهنگ حمیدی همچنین اضافه کرد: تمامی جاده های کشور از ترافیک روان برخوردار هستند و در هیچکدام آنها بارندگی جریان ندارد.