بنابر اعلامپلیس راهنمایی و رانندگیتردد همه تریلرها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز دوشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای سه شنبه و جمعه از محور تهران به قائم شهر و بالعکس درجادهدماوند ممنوع است.
به گزارش ملت ایران به نقل از سایت پلیس، پلیس راهنمایی و رانندگی محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور از روز دوشنبه(۹ دی) تا روز شنبه(۱۴ دی) را اعلام کرد.
در این ایام تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه تا یک بامداد روز شنبه از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه تا یک بامداد روز شنبه از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.

نحوه تردد انواع تریلر و کامیون
بنابر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی تردد انواع تریلر و کامیون هم در تعطیلات پایان هفته محدودیتهایی دارد که در جدول زیر آمده است:
نام محور محدودیت
محور کرج - چالوس کماکان ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه از ۱۵ کیلومتر بالای مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.
محور تهران به قائم شهر و بالعکس در جاده دماوند بنابر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی تردد همه تریلرها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز دوشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای سه شنبه و جمعه از محور تهران به قائم شهر و بالعکس در جاده دماوند ممنوع است.
محور هراز تردد تمام کامیونها وکامیونت ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز دوشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه و از ساعت ۶ روز جمعه تا یک بامداد روز شنبه از محور هراز ممنوع است.
محور زاهدان - زابل و بالعکس تردد همه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روزهای دوشنبه و جمعه از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.
محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس تردد همه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز دوشنبه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۳ روزهای سه شنبه و جمعه از محور قدیم قزوین - رشت و بالعکس ممنوع است.
محور سلفچگان - ساوه تردد همه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه ۱۳ دیماه از محور سلفچگان - قم ممنوع و رانندگان این گونه وسایل می توانند از محور سلفچگان - ساوه تردد کنند.
محور آستارا - ازدبیل و بالعکس تردد همه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه از محور آستارا - اردبیل و بالعکس ممنوع است.