آزموندکتریتخصصیدانشگاهآزاداسلامی طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار می‌شود.

هر داوطلب می‌تواند یک رشته و حداکثر ۵ واحد دانشگاهی را انتخاب کرده و در سایت آن را درج و در صورت تمایل حوزه امتحانی خود را با توجه به نزدیکی به محل سکونت خود انتخاب کند.

حوزه های امتحانی عبارتند از اصفهان(خوراسگان)، تبریز، رشت، ساری، کرمان، مشهد، علوم و تحقیقات خوزستان، تهران، پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان، شیراز و علوم و تحقیقات کرمانشاه.

داوطلبان متقاضی شرکت در دوره بدون آزمون برای ثبت‌نام باید در علوم انسانی حداقل معدل ۱۸، در سایر رشته ها حداقل ۱۷ و در پایان نامه در کلیه رشته‌ها، معدل ۱۸.۵۰ را در مقطع کارشناسی ارشد کسب کرده باشند.

از تغییرات شرایط ثبت نام بدون آزمون این است که هیچ شرط سنی برای این دسته از داوطلبان درنظر گرفته نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www. pubr - azmoon. com مراجعه کنند.