صدور بخشنامهممنوعیت ورودموبایلبهمدرسهبه معنای اجرای آن تا ابد نیست و می توان این قانون را بازنگری کرد تا دانش آموز با شرایطی ویژه امکان همراه داشتن موبایل در مدرسه را داشته باشد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سید رحیم میرشاهولد درباره علت ممنوعیت موبایل در مدارس و اینکه امکان بازنگری این بخشنامه وجود دارد، توضیح داد: ورود موبایل دانش آموزی به مدارس از موضوعاتی است که مخالفان و موافقان بسیاری دارد اما صدور بخشنامه ممنوعیت ورود موبایل به معنای این نیست که این بخشنامه تا ابد در مدارس اجرا شود و می‌توان این قانون را بازنگری کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که موبایل می‌تواند در اختیار دانش آموز باشد؛ چراکه برخی دانش‌آموزان بیماری خاص دارند و اولیا می‌خواهند در جریان وضعیت سلامت آنها باشند، یا اینکه دانش آموز از سرویس مدارس جا می‌ماند و لازم است با والدین خود هماهنگی کند. اما مهم این است که دانش آموز چه موبایلی به مدرسه بیاورد؟

میرشاهولد با اشاره به اینکه داشتن موبایل برای دانش آموز می‌تواند اثرات مثبت و یا منفی تعلیم و تربیتی در پی داشته باشد، گفت: زمانی‌که موضوع ممنوعیت موبایل در مدارس مطرح شد جنبه‌های منفی و آسیب‌های آن ذهن صادرکنندگان این بخشنامه را به خود مشغول کرده و در نتیجه ورود موبایل از سوی دانش آموزان به مدرسه ممنوع اعلام شد، اما باید گفت این موضوع قابل بحثاست و می‌توان با شرایط و ضوابطی استفاده از موبایل را در مدارس آزاد کرد.

به گفته مدیرکل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش، در یکماه گذشته جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است. موافقان استفاده از موبایل معتقدند که با حفظ ضوابطی، دانش آموز می تواند موبایل را به داخل مدرسه بیاورد، اما قطعا موبایل باید در ساعات آموزشی و در کلاس درس خاموش باشد. از سوی دیگر مدیران و معاونان مدارس در اوقات فراغت دانش آموزان باید توجه و دقت بیشتری به دانش آموزان در نحوه استفاده از موبایل داشته باشد و از زمینه‌های ایجاد انحراف اخلاقی در میان دانش آموزان پیشگیری کنند.