صندوق بازنشستگیدر حدود ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. سرمایه ای که مربوط به قشر زحمت کش جامعه است. قشری که به طور متوسط ماهانه حدود۵۰۰هزار تومانحقوقمی گیرد. البته این مورد مربوط به همه نیست. به طور مثال چندی پیش رسانه های خبری اقدام به چاپ فیش حقوقی رئیس صندوق بازنشستگی کل کشور کردند که در حدود ۲۵میلیون تومان دریافتی اش بود. البته در جواب چاپ فیش حقوقی رئیس صندوق بازنشستگی، این صندوق هم سکوت نکرد و طی اطلاعیه ای برخی اخبار و مطالب ساختگی در مورد حقوق ۲۵ میلیون تومانی مدیریت این صندوق را کذب خواند.

اداره کل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری در پی انتشار خبر دریافت حقوق ۲۵ میلیون تومانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرد: «این اخبار به هیچ وجه صحت نداشته و تکذیب می شود.»

در مورد تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کل کشور چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس نامه ای را امضا کردند و درخواست تحقیق و تفحص از این صندوق را داشتند که نتیجه همچنان مشخص نیست. مجلس باید کار نیمه تمام تحقیق و تفحص را تمام کند. نمایندگانی که تصمیم گرفته بودند این صندوق را مورد بررسی قرار بدهند باید به این موضوع توجه بیشتری کنند. از سویی دیگر، حدود ۸۵درصد بازنشستگان حقوق هایی بین ۴۹۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان می گیرند با این شرایط سخت تورم بودجه، صندوق باید از درآمدها تامین شود، اما به دلیل ضعف شدید مدیریت ۸۰۰میلیارد تومان از پول نفت گرفته می شود نه از درآمدهای خود صندوق. این پول توسط خزانه کل کشور تامین می شود و سازمان برنامه ریزی کل کشور نیز این بودجه را تامین می کند.

یکی از نمایندگانی که نامه تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کل کشور را امضا کرده بود، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده میناب است.

او می گوید: «پرونده تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی همچنان در دست بررسی است و این موضوع به دست فراموشی سپرده نشده است. البته تعدادی از نمایندگان امضایشان را پس گرفته اند که نتیجه در روزهای پیش رو مشخص خواهد شد.»
تاریخچه صندوق بازنشستگی کل کشور
دریافتی های بعضی از اعضای صندوق بازنشستگی ارقام نجومی است و بعضی از بازنشستگان بیشتر از حقوق پایه شان دریافتی دارند. در این میان رقمی وجود دارد که نشان می دهد بودجه های نجومی به اسم این سازمان دریافت شده است، اما خدمات ارائه شده به بازنشستگان با این ارقام همخوانی ندارد. تمام اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری از دوره رئیس جمهوری سابق بر سرکار مانده اند.
صندوق بازنشستگی تا سال ۱۳۸۳ به صورت ریاستی اداره می شد، اما بعد از این سال، قانون ساختار جامع رفاه تامین اجتماعی تشکیل شد و سازمان بازنشستگی براساس ماده ۱۷ به صندوق بازنشستگی تغییر نام داد و از حالت ریاستی به حالت پارلمانی درآمد، که در واقع این پارلمان کوچک شامل اعضای هیات امنای ۹نفره است که اخیرا اعضایش تغییر کرده است. چه اتفاقاتی در صندوق بازنشستگی کشوری افتاده است؟
این صندوق حدود یک میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد و یک میلیون و دویست هزار مشترک صندوق هستند. صندوق با بازنشستگان بالقوه و بالفعل روبه رو است. بالفعل کسانی هستند که بازنشسته هستند و حقوق می گیرند و بالقوه کسانی هستند که حق بیمه می دهند اما به سن بازنشستگی نرسیده اند.
دولت در سال ۸۸ تا ۹۲ برای کارمندانی که آمدند رسمی بشوند، اصلا ورود نداشت و همه را پیمانی استخدام کرد و تمام کارکنان قراردادی و پیمانی به سمت تامین اجتماعی رفتند. در نتیجه اولین مشکلی که پیش آمد با ماده ۱۰۱ شروع شد، زیرا تمام ورودی های صندوق قطع شد و از لحاظ درآمدی ماده ۱۰۱ قانون خدمات کشوری، تمام این ورودی ها را قطع کرد.
در حال حاضر صندوق به این دلیل با مشکلات زیادی روبه رو شده است. چون در بیست و هشتم ماه باید هزار و صد میلیارد تومان حساب بازنشستگان را شارژ کند، اما هشت صد میلیارد تومانش را دارد از پول نفت(بودجه عمومی کشور) تامین می کند! یعنی صندوق فقط سیصد میلیارد تومان درآمد دارد. این موضوع در حالی است که ۱۵هزار میلیارد تومان دارایی صندوق است. تا سال ۱۳۸۳ درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی سر به سر بوده است.
از سویی دیگر، در سال ۱۳۸۶ قانون نظام هماهنگ تصویب شد. قانونی که می خواست فاصله طبقاتی بین حقوق کارکنان دولت را کم کند، اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین این قانون را در سال ۸۶ اجرا نکرد تا اینکه دو ماه مانده به انتخابات سال ۱۳۸۸، حکمی برای بازنشستگان دولت زده شد و حقوق کارکنان دولت را ۷ماه مانده به انتخابات افزایش داد. قرار بود ظرف ۵ سال مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند. که این پول به مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده و قول داده اند در بهمن ماه ۲۰۰هزار تومانش را روی حقوق بازنشستگان پرداخت کنند. در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر از آن تعدادی که طلبکار بوده اند، باقی مانده اند.
یکسری از این افراد فوت شده و کم شده اند. این قانون نظام هماهنگ را رئیس جمهور پیشین دو سال به صورت تعلیق نگه داشت و در زمان باقی مانده به انتخابات اجرایش کرد که همچنان معوقات پرداخت نشده است.

کسری های صندوق بازنشستگی
عامل دیگری که نشان دهنده مشکلات صندوق بازنشستگی است ورودی صندوق از افراد جدید بود. یعنی فقط کارکنان رسمی و آزمایشی ها مربوط به صندوق بازنشستگی می شوند و پیمانی و قردادی زیرنظر تامین اجتماعی هستند و نتیجه اش این شد که تا به حال هیچ کارمند رسمی و قطعی هم نگرفته اند و صندوق هم درآمد اصلی اش را از دست داد.
درآمدهای صندوق بازنشستگی از کجا تامین می شود؟
براساس ماده ۲۵ اساسنامه صندوق بازنشستگی، صندوق از چند جا درآمد دارد. سهم مستخدم ۹درصد، سهم کارفرما و دولت سیزده و نیم درصد، مقرری ماه اول ناشی از ضریب و ناشی از هرگونه افزایش حقوق کارکنان، جریمه دیرکرد، سرمایه گذاری و کمک دولت است. مسئله به وجود آمده اینجاست که مقرری ماه اول را صندوق بازنشستگی نتوانست وصول کند.
مقرری ماه اول را معاونت توسعه به آن ایراد گرفت که یکی از مدیران معاونت توسعه مشخص شد بی توجهی کرده است و می گفته که چون کارکنان دولت درآمد کافی ندارند چرا باید مقرری بدهند که بعد از شکایت مشخص شد این مقرری از درآمدهای صندوق است و تا مدت ها دریافت نمی شده است.
مسئله بعدی که باعثاز دست رفتن درآمد صندوق شده است، تبصره ذیل ماده ۷۶ مدیریت خدمات کشوری است. حداقل حقوق کارکنان دولت باید چهارصد و نود هزار تومان باشد و حقوقی که صندوق باید بدهد در حدود سه میلیون و چهارصد و سی هزار تومان است. اکنون بازنشستگانی هستند که مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می گیرند که عدم رعایت سقف حقوق بازنشستگی است.
در حال حاضر ۷هزار نفر عضو صندوق وجود دارند که بالاتر از سقف بازنشستگی می گیرند و نظارتی برآن نیست و این مابه التفاوت در حدود صد میلیارد تومان است.
این حکایتی کوتاه است از صندوق بازنشستگی کل کشور که علاوه بر خدماتی که انجام داده است، دارای مشکلاتی هم هست که اگر مجلسیان به عنوان نمایندگان ملت به آن ورود پیدا کنند، ابهامات و نکات غیرشفاف بهتر حل می شود تا بلایی که سر سازمان تامین اجتماعی آمد برسر صندوق بازنشستگان کل کشور نیاید.