به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین؛ شرکت کنترلکیفیت هوای تهرانعدد میانگینآلودگیهوا را ۱۵۷ اعلام کرده است. یعنی ناسالم برای همه گروه های جامعه و البته وضعیت هشدار.
صبح شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون که این روزها آلوده کننده غالب شهر تهران است، روی عدد ۱۵۱ بود. با این حال این اعداد میانگین آلودگی هوای تهران هستند. ۶ منطقه پایتخت هوای ناسالم تری دارند. از جمله شهر ری که محدوده اضطرار را هم رد کرده.
البته تعطیلی امروز برخی از مدارس تهران به دلیل بغرنج شدن هوای شهرری در روز گذشته بود که به گفته مدیرکل محیط زیست استان تهران، به عدد ۴۰۰ هم رسیده بود. اما ظهر امروز روی عدد ۲۲۵ بوده است.
در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید؛
محدوده محلی منطقه شهری عدد آلودگی
فرمانداری شهرری ۲۰ ۲۲۵
پارک رازی ۱۱ ۱۸۶
دانشگاه علم و صنعت ۴ ۱۷۲
شهرداری منطقه ۱۵ ۱۵ ۱۷۲
پارک سلامت ۱۷ ۱۶۷
پارک شکوفه ۱۴ ۱۵۹
تهرانسر ۲۱ ۱۵۶
پارک قائم ۱۸ ۱۵۵
نکته اینکه سالمترین بخش تهران هم در منطقه ۲۲ قرار دارد؛ شهرک چشمه با عدد ۱۱۴.