" سیدموسی متوسلین " با اشاره به اینکه شناسنامه های مکانیزه برای افراد واجد شرایط ۱۵ ساله های تمام به منظور عکس دار کردن شناسنامه و افرادی که شناسنامه آن ها دچار تغییر مندرجات، پارگی و مفقودی شده صادر شده است، اظهار کرد: در هشت ماهه امسال تعداد ۲۵ هزار و ۳۷ جلد شناسنامه رایانه ای برای عموم مردم استان صادر شده است.

وی با بیان این که صدور شناسنامه رایانه ای از سال ۸۹ هم زمان در سراسر کشور آغاز شد، تصریح کرد: از آن سال تاکنون بیش از ۱۰۴هزار جلد شناسنامه رایانه ای در استان صادر شده است.

این مسئول ادامه داد: در شناسنامه های مکانیزه امکان جعل و یا هرگونه سوء استفاده وجود ندارد. طراحی زیبا، امکان اسکن عکس، افزایش ضریب امنیتی بر روی صفحات شناسنامه و دوام بالا، از دیگر مزایای شناسنامه های مکانیزه است.