دکتر محمدرضا قینی افزود: طبق آنچه در جهان تعریف شده سکته های مغزی باید بعد از ۴۵سالگی رخ دهد اما در صورتی که در سنین کمتر ایجاد شد به آن سکته های مغزی جوانان گفته می شود. به همین خاطربا توجه به تعداد قابل ملاحظه جوانانی که گرفتارسکته مغزی هستند می توان گفت: کاهش سن ابتلا به سکته های مغزی در ایران شیوع زیادی دارد.
جراح مغز و اعصاب تصریح کرد: طبق آئین نامه های جهانی، ۶۰سال به بالا متوسط سن ابتلا به سکته های مغزی است اما متأسفانه در ایران افراد در سنین ۵۰تا۵۵سال بیشتر گرفتار سکته های مغزی می شوند.
به گفته وی حدود ۲۰ تا ۲۵سال قبل از ابتلا به سکته های مغزی فاکتورهای خطر نظیر استعمال دخانیات - فشار خون و عدم فعالیت های فیزیکی مناسب زمینه ساز ابتلا به سکته های مغزی و یا قلبی می شوند.
قینی با بیان این که فاکتورهای خطر به درستی از سوی افراد جامعه شناخته نشده است در عین حال توصیه کرد: افراد باید از ۲۵تا۳۰سالگی هر ۶ماه یکبار فشار خون - قند خون و… را بررسی نمایند. ضمن این که شاید اگر فشارهایی از سوی نهادهای اجتماعی در راستای عدم استعمال دخانیات در ایران وجود داشت آمار سکته های مغزی و قلبی کاهش می یافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که بیماری های عروقی در آقایان بیشتر از زنان رخ می دهد تصریح کرد: ژنتیک در بروز سکته های مغزی و قلبی بی تأثیر نیست. حال آن که گاهی اوقات در برخی از خانواده ها به علت اختلال های انعقادی در سنین پائین نیز سکته دیده می شود. اما به طور کلی ژنتیک در دریای عوامل دخالت کننده در بروز سکته های مغزی و قلبی حجم زیادی را اشغال نمی کند.اگر افراد جامعه بتوانند زمینه های خطر را از سنین ۲۰تا۳۰سالگی کشف و در راستای کنترل آن تلاش کنند این حوادثناگواربه طور قطع کمتر رخ می دهد.
دکتر قینی همچنین افزود: در حال حاضر نیاز است مانند ۳۰ سال قبل که جنبشی در انجام واکسیناسیون در کشور انجام شد اکنون نیز جنبشی در رابطه با شناخت صحیح از زمینه های خطر بیماری های عروقی در کشور راه اندازی شود. که این مسئله مهم و حیاتی همکاری دولت و وزارت بهداشت را می طلبد تا در ۲۰سال آینده با موج عظیم سکته های قلبی و مغزی رو به رو نشویم.