به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین؛ یکی از چالش های نانوشته دانشگاه آزاد و سازمان سنجش در دوره جدید، برگزاری کنکور مجزاست. یکی از نخستین برنامه های حمید میرزاده، رییس دانشگاه آزاد پس از برکناری فرهاد دانشجو، جدا کردن کنکور دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری بود. اما این برنامه با مخالفت سازمان سنجش همراه شد.
ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش گفته که دانشگاه آزاد نهایتا می تواند تا پایان امسال کنکور برگزار کند. اما میرزاده همچنان بر حرف خود ایستاده است؛ در سال چند کنکور برگزار می کنیم.
به گزارش مهر میرزاده امروز در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشیبا اشاره به افزایش پذیرش دانشجو در کنکور سال ۹۳ توضیح داد: در کنکور سال ۹۳ دوره تحصیلات تکمیلی در رشته های کلاسیک کارشناسی و کاردانی افزایش پذیرش دانشجو نداریم ولی در رشته های چند نظمی دوره کارشناسی ارشد افزایش دانشجو را خواهیم داشت.
او به نتایج مذاکرات در جلسه سنجش و پذیرش در زمینه برگزاری آزمون های متعدد اشاره کرد و گفت: در این جلسه به منظور کاهش اضطراب خانواده ها پیشنهاد برگزاری کنکورهای متعدد ارائه شد که در این جلسه مورد پذیرش قرار گرفت ولی مکانیزم های آن تعیین نشده است.
رئیس دانشگاه آزاد همچنین خبر از فروش اموال مازاد دانشگاه داده است. فارس دراین باره از قول میرزاده چنین نوشت:برای تبدیل به احسن کردن اموال دانشگاه آزاد نیز مجوز گرفتیم که اموال مازاد را فروخته یا تبدیل به احسن کنیم، اموال مازاد دانشگاه آزاد صرف هزینه های جاری نمی شود بلکه میزانی از آن در امر پژوهش اختصاص می یابد.

بورس خارج لغو شد
یکی از دیگر از اظهارات امروز رئیس دانشگاه آزاد، درباره بورس خارج بود. میرزاده دراین باره گفت: در حال حاضر دانشجویان بورسیه به خارج اعزام نمی شوند چرا که در داخل دانشگاه آزاد کلیه رشته های مورد نیاز وجود دارد. البتهبورسیه دانشجو در داخل کشور ادامه دارد، در این راستا دانشجویان در داخل دانشگاه آزاد به عنوان بورسیه پذیرش می شوند تا به عنوان استاد و اعضای هیات علمی در این دانشگاه فعالیت خود را ادامه دهند.
او گفت: برنامه داریم تا ۱۶۰۰ نفر به عنوان عضو هیات علمی و بورسیه جذب کنیم.به زودی فراخوانی در این زمینه اعلام می شود، با اعلام این فراخوان ۱۱۰۰ نفر با مدرک دکترا و ۵۰۰ نفر دانشجوی دوره دکتری که طرح جامع خود را دفاع کردند و یکی دو سال از تحصیل آنها باقی مانده است بورس خواهند شد.