بالاخره در تهران هم دیده شد+عکس

این تصویر از انتهای میدان ونک در اتوبان حقانی تهران گرفته شده است.

همان گونه که می بینید، تمامی خودروها، در لاین موازی خود و به صورتی منظم(به جز دو - سه خودرو) قرار گرفته اند. این در حالی است که پیشتر شاهد چینش نامنظم خودروها در چنین مواقعی بودیم به طوری که در یک خیابان مثلاً چهار لاینه، شش ردیف خودرو، کیپ هم می ایستادند و حرکت می کردند.

البته هنوز هم چنان صحنه هایی وجود دارد ولی به نظر می رسد حرکت کلی فرهنگ ترافیکی مردم رو به بهبود است.