رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از ارائه طرحی به صحن شورا به منظور تامین رفاه مردم در روزهای اضطرار آلودگی هوا خبر داد و گفت: با این طرح در ایامی که شاهد آلودگی هوا در تهران هستیم و طرح زوج و فرد اجرا می شود در قبال آن مردم می توانند از خدمات رایگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
محمد حقانی با بیان این مطلب گفت: پیشنهادی به کمیته محیط زیست شورای شهر ارائه داده ایم که دولت می بایست به فکر روزهایی که زوج و فرد شدن خودروها به صورت سراسری انجام می شود، باشد و حقی که از مردم ضایع می شود را با روشهای دیگر جبران کند.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد که حقوق شهروندی زیر سوال برود، افزود: باید حقی که در حوزه شهری از مردم ضایع می شود را جبران کرد و نباید اجازه داد که در این بخش، حقوق شهروندی زیر سوال برود.
وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا و همچنین ارائه طرح های مختلف در راستای کاهش آن، خاطرنشان کرد: موضوع کاهش آلودگی هوای تهران نیاز به همکاری و مساعدت بخشهای مختلف دارد و باید برای کاهش آلودگی هوا همه دستگاههایی که نقش دارند، وارد میدان شوند.
حقانی از ارائه طرحی به صحن شورای شهر به منظور رفاه مردم در روزهای اضطرار آلودگی هوا خبر داد و گفت: در حال حاضر طرحی را در دستور کار داریم که به زودی در صحن شورا بررسی می شود و در صورت تصویب آن در ایامی که شاهد آلودگی هوا در تهران هستیم و طرح زوج و فرد اجرا می شود در قبال آن مردم می توانند از خدمات رایگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه می بایست مشکل آلودگی هوا را ریشه ای حل کرد گفت: با توجه به حجم آلاینده ها و گازهای مسموم کننده موجود در هوای تهران باید از سرچشمه برخورد کرد. بنابراین راهکارهایی همچون تعطیل عمومی و یا زوج و فرد کردن خودروها کارساز نیست و باید توسعه حمل و نقل عمومی را در رأس کارهای اجرایی باشد.