ملت ایران: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات انجام شده در یکصد روز از عملکرد این وزارتخانه گفت: در این مدت بررسی ها در زمینه خدمات دهی در پهنای باند و سرعت اینترنت نشان داد که این خدمات در شان ملت ایران نیست.

محمود واعظی یکشنبه شب در برنامه گفت و گوی خبری با موضوع عملکرد یکصد روزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در دنیای کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان زیربنای توسعه کشورها تلقی می شود از این رو تبدیل شدن به کشور توسعه یافته، بدون زیرساخت های قوی در حوزه فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر ۱۰ درصد سرمایه گذاری در این بخش انجام شود، یک درصد به میزان تولید ناخالص ملی افزوده می شود.

وی افزود: براین اساس در طی یکصد روز از آغاز فعالیت این وزارتخانه، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دستگاه هایی که برای توسعه کشور برنامه ریزی می کنند، جلساتی را برگزار کردیم که خوشبتخانه نتایج خوبی نیز حاصل شد.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه ریزی کوتاه مدت برای افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در کشور اشاره کرد و گفت: براساس این برنامه، تا یک سال آینده وضع کنونی پهنای باند و سرعت اینترنت ۲ تا ۳ برابر می شود.

وی افزود: براساس برنامه سه ساله، می خواهیم پهنای باند و سرعت اینترنت را مطابق با مطالبات مردم، افزایش دهیم.