صبح شنبه مراسم نمادین توزیع شیر در مدارس شهر تهران در دبستان شهریار منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.
اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم گفت: یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت در ساحت های ۶ گانه، سلامت جسمی و روحی دانش آموزان است.ارزیابی ها حاکی از اثربخشی مثبت طرح توزیع شیر در مدارس است و امیدواریم بتوانیم این طرح را با مشارکت خانواده ها پیگیری و نهادینه کنیم.
چهاربند با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس تهران بین ۷۳۰ هزار دانش آموز دوره پیش دبستان، ابتدایی و دوره متوسطه اول اجرا می شود، گفت: دانش آموزان در هفته حداقل دو نوبت شیر دریافت می کنند، به عبارتی ۱۴۶۰ نفر نوبت در هفته شیر توزیع می شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری کارخانه های تولید کننده شیر تا سقف ۳۰ نوبت و در صورت تأمین اعتبارات تا ۴۰ نوبت، شیر بین دانش آموزان توزیع می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تأکید کرد: با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی نظارت بر شیر توزیع شده بین دانش آموزان و اطمینان از استانداردها اجرا می شود.
گفتنی است یکی از خبرهای خوب گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور، اعلام شروع توزیع شیر در مدارس تا دوره نخست متوسطه بود. همچنین اعلام شد که شیر از روز ۱۶ آذر(شنبه هفته آینده) در مدارس توزیع می شود که این اتفاق یک هفته زودتر و البته به صورت نمادین امروز ۹ آذر افتاد.