به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران، بانک " بهاراتیا ماهیلا " در هفت شعبه آغاز به کار خواهد کرد و خدماتی نظیر دریافت سپرده از زنان و یا پرداخت وام به زنان را ارائه خواهد کرد. قرار است تمامی پرسنل و کارمندان این بانک از میان زنان انتخاب و استخدام شوند.

این بانک در نظر دارد تا سال ۲۰۱۷، پانصد شعبه در سراسر هند باز کند.

در هند تنها ۲۶ درصد از زنان دارای یک حساب در موسسات مالی رسمی هستند. این در حالی است که این آمار برای مردان، ۴۶ درصد است.

بنا به مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی، منظور از موسسات مالی در این گزارش، شامل هر نوع بانک، تعاونی اعتبار، اداره پست، موسسات قرض الحسنه و.. می شود.

رییس بانک جدید هند در مصاحبه ای اعلام کرد که هم مردان و هم زنان می توانند در این بانک حساب افتتاح کنند اما عمده فعالیت بانک در راستای پذیرش سپرده ها و پرداخت وام به زنان خواهد بود. وی هدف این بانک را توانمندسازی و آموزش زنان از لحاظ اقتصادی دانست.

همچنین قرار است این بانک در روستاها که زنان برای افتتاح حساب مشکلات بیشتری دارد، شعبه داشته باشد.

در ماه فوریه، دولت فدرال هند، از راه اندازی این بانک با سرمایه ۱۸۴ میلیون دلار خبر داده بود.