به گزارش ملت ایران و به نقل از روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه ۹، این مانور با هدف اقدام موثر درسرعت عمل و چابک سازی عوامل سازمانی ونیروهای مردمی دست اندر کار مدیریت بحران منطقه۹ در بیستم آبانماه جاری انجام می شود.
به گفته مدیر ستاد بحران منطقه ۹ هدف این مانور در محلات پرجمعیت و بافت فرسوده بسیج نیروهای مردمی(دوام) و سازماندهی امکانات موجود برای کاهش تلفات جانی ومالی ساکنین در محل وقوع حادثه در حداقل زمان ممکن است.
عباس خسروی با اشاره به مجاورت محله مهرآباد جنوبی با دروازه ورودی کلانشهرتهران شامل میدان آزادی و همینطور شریان های ارتباطی ازجمله فرودگاه مهرآباد و بزرگراه فتح گفت: دستاوردهای این مانور نشانگر هماهنگی سازمانهای همکار در وقوع حوادثغیر مترقبه به عنوان یک شاخص مستند در ارزیابی ساماندهی اهداف مدیریت بحران محاسبه می شود.

او گفت: انجام مانور زلزله در معابر تنگ و عرض کمتر از ۲ متر محلات مسکونی با مشخصات بافت فرسوده و پرجمعیت با مشارکت پررنگ تشکلهای مردمی و همراهی شورایاری ها در کنار سازمانهای دست اندرکار مدیریت بحران با هدف حراست از زندگی مردم ملاک کاری سازنده و مکمل یکدیگر در استفاده بهینه از امکانات است.
۴۷۴۷