معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هزینه شیمی درمانی بیماران سرطانی رایگان نیست ولی با توجه به شرایط اقتصادی بیمار و نظر مددکار بیمارستان این هزینه می تواند به صورت کامل رایگان شود.

دکتر یاوری، معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص هزینه های شیمی درمانی " بیماران سرطانی " گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ۶ بیمارستان طالقانی، شهدا تجریش، کودکان مفید، مسیح دانشوری و امام حسین قطب درمان سرطان هستند که اگر بیمار سرطانی برای درمان و تیم درمانی به این بیمارستان ها مراجعه کند تعدادی از دارو ها رایگان است و یک سری دیگر تحت پوشش ۳۰ درصدی بیمه هستند.

وی با بیان اینکه طبق بخشنامه " وزارت بهداشت " هزینه شیمی درمانی بیماران سرطانی به طور کامل رایگان نیست، عنوان کرد: بیماران سرطانی که فرم هویتی دارند کلیه اطلاعات اجتماعی و اقتصادی آن ها توسط مددکار بیمارستان پر می شود و بنابر شرایط بیمار و نظر مددکار تخفیف هزینه های درمانی از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد می تواند اعمال شود.

در خصوص آمپول " هرسپین " که در ۳ بیمارستان شهدای تجریش، طالقانی و امام حسین برای بیماران مبتلا به " سرطان سینه " استفاده می شود، تصریح کرد: دوز ۱۵۰ میلی آن تحت پوشش ۹۰ درصدی بیمه است و ده درصد باقی مانده از اعتبارات دانشگاه پرداخت می شود ولی دوز ۴۴۰ میلی آن تنها تحت پوشش ۱۰ درصد بیمه است و ۸۰ درصد مابقی آن باید توسط فرد پرداخت شود که همین موضوع باعثتحمیل هزینه های سنگین به خانواده ها شده است.