فعالان حقوق زنان در عربستان اعلام کردند که روز گذشته(شنبه) تعدادی از زنان این کشور با تهیه و انتشار فیلم هایی از خود در حالی که مشغول رانندگی بودند، هشدارهای دولت را نادیده گرفتند و علیه قانون منع رانندگی برای زنان در این کشور دست به اعتراض زدند.

همچنین گروهی از سازمان دهندگان این اعتراضات ادعا کردند که برخی از زنان عربستانی پس از دریافت تماس های تلفنی از جانب افراد ناشناسی که خود را از طرف وزارت کشور معرفی کرده بودند در خانه های خود ماندند. به گفته سازمان دهندگان این اعتراضات، پلیس همچنین اقدام به استقرار ایست های بازرسی در برخی مناطق ریاض و افزایش گشت های پلیس کرد که اقدامات فوق نشان دهنده حساسیت این موضوع در عربستان است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین یکی از فعالان لغو قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان در عربستان گفت: تعدادی از زنان این کشور با خودروهایشان به خیابان آمدند که برخی از فیلم های تهیه شده از این اقدامات به زودی منتشر می شود. پیش از این مسئولان و مقامات سعودی به شیوه های مختلف از زنان عربستانی خواسته بودند که در خانه های خود بمانند و در این اعتراضات شرکت نکنند.