ملت ایران: محمد اصغری افزود: هفته آینده بعد از روز یکشنبه هوای تهران بارانی می شود که شرایط آب و هوایی موجود را بهبود می بخشد.

وی ادامه داد: در همه روزهای سال حتی در روزهای تابستان به دلیل آلودگی هوای شهر تهران و سرد و گرم شدن دما با پدیده اینورژن مواجه هستیم و در چند روز گذشته نیز همراه با گرد و غبار در ساعت هایی از روز با پدیده اینورژن مواجه شدیم که هر بار با افزایش دما برطرف می شد.

این کارشناس ارشد هواشناسی با اشاره به روند سردشدن هوای شهر تهران تاکید کرد: اگر دما به صفر تا پنج درجه سانتیگراد برسد وارونگی دما به اوج خود می رسد که به عبارتی می توان گفت در ماه های آذر و دی امسال با پدیده اینورژن مواجه خواهیم شد.

اصغری در خصوص مبنا گرد و غبار چند روز گذشته شهر تهران نیز اظهار کرد: منشا این گرد و غبار محیطی است.