۷۰ درصد زنان خیابانی اختلال روانی دارند

مدیر کل امورآسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۷۰درصد از زنان خیابانی اختلال روانی داشته و به درمان های روانی نیاز دارند.

حبیب الله مسعودی فرید در گفت وگو با ایسنا، با اعلام تدوین چارچوب توانمندسازی زنان آسیب دیده اظهار کرد: رویکرد سازمان بهزیستی در حوزه زنان آسیب دیده، تغییر اساسی می یابد و این تغییر در راستای توانمندسازی زنان در ابعاد اقتصادی، روحی و اجتماعی است.

وی افزود: بسیاری از زنان آسیب دیده که به عنوان زنان خیابانی و روسپی شناخته می شوند، فارغ از نیاز به توانمندسازی اقتصادی، به حمایت های روانی و اجتماعی نیز نیاز دارند. مسعودی فرید در ادامه تاکید کرد: به طور قطع هرچه خدمات مددکاری پس از ترخیص تقویت شوند، ماندگاری این زنان در چرخه توانمندسازی تداوم بیشتری می یابد.

مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد از زنان ویژه با طلاق، تعارض های خانوادگی، خشونت، بدسرپرستی مواجه بوده اند و اگر در خانواده ها فعالیت پیشگیرانه تقویت شود، به میزان قابل توجهی از روسپی گری در جامعه کاسته می شود. امکان دسترسی به موقع و همیشگی به این زنان بسیار کم است و به دلیل محدودیت های موجود در جامعه و جرم انگاشتن این امر، تعداد زیادی از این زنان پنهان باقی می مانند و اگر سازمان بهزیستی بتواند رویکرد فعالانه ای را در این راستا پیدا کند، می توان به پاتوق های این زنان دسترسی پیدا کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با تدوین چارچوب توانمندسازی زنان ویژه، سازمان بهزیستی بتواند رویکرد فعالانه ای را در برخورد با این زنان پیدا کند.

منبع: تابناک