ملت ایران: ملاله یوسف زی دختر ۱۶ ساله پاکستانی که پس از ترورش از سوی طالبان تبدیل به چهره ای نام آشنا در عرصه فعالیت های حقوق بشر و حقوق زنان شده است، روز گذشته در کاخ باکینگهام با ملکه بریتانیا دیدار کرد.

ملاله هفته گذشته نیز با حضور در کاخ سفید با رییس جمهور آمریکا و خانواده اش دیدار کرد. ملاله در حال تقدیم کتابش " من ملاله هستم " به ملکه بریتانیا است.