ملت ایران: سخنگو و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد مردم گروه خونی منفی دارند، گفت: ABمنفی نایاب ترین خون در کشور است.

بشیر حاجی بیگی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از مجموع خون های اهدایی در شش ماهه اول امسال(حدود یک میلیون و ۹۵ هزار واحد خون)، گروه خونی ABمنفی کمتر از یک درصد بوده است.

وی اظهار داشت: در کشور نیاز به همه گروه های خونی منفی بویژه ABمنفی به خاطر نایاب بودنش بیشتر است.

حاجی بیگی، گروه های خونی Aمثبت را ۲۷ درصد، Aمنفی سه درصد، Bمثبت ۲۲ درصد، Bمنفی ۲.۵درصد، ABمثبت هفت درصد، Oمثبت ۳۳.۵درصد و Oمنفی چهار درصد از مجموع خونهای اهدایی طی این مدت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه یک سوم خونهای اهدایی را گروه خونی Oمثبت تشکیل می دهد، در ادامه به صحت و سلامت خون مصرف شده در بیماران اشاره کرد و ادامه داد: بر روی همه خون های اهدایی آزمایشات ویروسی انجام می شود و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.

حاجی بیگی گفت: همچنین تشخیص گروه خونی و ارهاش نیز برروی تمامی خون های اهدایی مردم انجام می شود.