ملت ایران: به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، طرح ترافیک و زوج و فرد روز پنجشنبه در تهران اجرا نمی شود.

سردار حسین رحیمی با اشاره به این که پنجشنبه میان دو تعطیلی قرار گرفته است، گفت: به همین منظور برای این روز پیش بینی می کنیم که بار ترافیکی کاهش داشته باشد.

او با بیان این که به ویژه در مرکز شهر میزان ترافیک کاهش می یابد، گفت: بنابر این طرح ترافیک و زوج و فرد در این روز اجرا نمی شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران البته یادآوری کرد که اجرای این طرح ها مجددا از روز شنبه بر اساس همان ساعات قبلی آغاز خواهد شد.