به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، در این نقشه که یک مدل رایانه ای اتمسفریک است متوسط نرخ سالانه مرگ ومیرهای ناشی از آلودگی هوا در هر ۶۲۱کیلومترمربع در خلال سال های ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰میلادی نیز ارائه شده است. در این نقشه نقاطی که با رنگ قهوه ای پررنگ مشخص شده نشان دهنده افزایش مرگ ومیرهای زودرس بر اثر آلودگی شدید هواست.

توضیحات این نقشه همچنین حاکی از آن است که آلودگی هوا به خصوص در شرق چین، شمال هند و اروپا و تمامی مناطقی که شهرسازی مشکلات بسیاری پدید آورده با رشدی نگران کننده، پیامدهای مرگبارتری نیز داشته است.

در این نقشه برخی نقاط نیز به رنگ آبی مشخص شده که نشان دهنده کاهش نرخ مرگ ومیر زودرس به دلیل کاهش آلودگی هواست که جنوب شرق آمریکا یکی از این نقاط است و احتمالا این تغییرات ناشی از کاهش سوزاندن «زیست توده ها» در این منطقه در ۱۶۰سال گذشته بوده است. زیست توده یا «بیومس» یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد زیستی و بقایای موجودات زنده به دست می آید.