ملت ایران: جوان ترین دانشجوی پذیرفته شده در سال تحصیلی ۹۲ – ۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران نوجوان سیزده ساله اصفهانی است.

آرمیتا فرید متولد بهمن ماه ۷۸ از استان اصفهان در سال تحصیلی ۹۲ - ۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شده است. این دانشجوی ۱۳ ساله جوان ترین دانشجوی پزشکی کشور است.

وی همچنین بیان کرد، خیلی خوشحال هستم که وارد دانشگاه شدم، گفت: بچه که بودم مادرم پشتیبانم بود و شروع کردم درس هایم را جهشی خواندم، یعنی پنج سال ابتدایی را در یکسال و پایه دوم راهنمایی را در تابستان خواندم.

وی ادامه داد: در طول راه با سختی هایی رو به رو شدم؛ اما با حمایت های مادرم، تلاش های خودم و توکل به خداوند توانستم موفق شوم.

این دانشجوی ۱۳ ساله با بیان اینکه خوب است فرد زودتر وارد دانشگاه شود، اظهارداشت: همیشه دوست داشتم زودتر وارد دانشگاه شوم و این دلیل خاصی نداشته است. دوست دارم در پزشکی موفق شوم و در آینده نیز خدا هر چه صلاح بداند؛ شاید جراح عمومی یا داخلی را ادامه دهم؛ ولی هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ام.

فرید رمزهای موفقیتش را این طور بیان می کند: توکل به خدا، پشتیبانی مادرم و داشتن آرامش از جمله رمزهای موفقیتم بوده است.

به گفته جوان ترین دانشجوی پزشکی کشور، عکس العمل های دیگر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در مواجه با وی خوب بود و آنها خوششان آمد و برایشان جالب بوده است.

وی در پایان گفت: امیدوارم تمامی بچه ها موفق شوند و به خداوند توکل کنند.

* خداوند هیچ برگ خشکیده ای را از درخت نمی اندازد

مادر آرمیتا جوان ترین دانشجوی پزشکی کشور گفت: همیشه و هرجا دخترم را به این تشویق می کنم که خداوند هیچ برگ خشکیده ای را به زمین نمی اندازد مگر اینکه بخواهد، در هر صورت ما مادران باید هر توانایی که در فرزندمان می بینیم اگر به آن بها دهیم و آن استعدادی که خداوند در درون فرزندمان نهاده را در هر زمینه ای که باشد، را پیدا کرده و برای آن وقت بگذاریم و ارزش و بها دهیم، قطعا با توکل به خدا به نتیجه خواهیم رسید.

وی ادامه داد: من چیزی را در فرزندم مشاهده کردم و به آن ارزش، بها و جهت یابی دادم و خداوند نیز مسیر را به من نشان داد. خداوند مادر را در مسیری که برای فرزندش قدم بر می دارد کمک می کند و آن نهایت ندارد.

مادر جوان ترین دانشجوی پزشکی کشور در پایان اظهارداشت: از کودکی خدا انرژی داده تا فرزندم را حمایت کنم؛ ولی همیشه نمی توان یک تنه همه مسائل را روی دوش گرفت، اگر حمایت شود یک باری از روی دوش من کم خواهد شد. ما تاکنون از هیچ سازمان و ارگانی درخواستی نداشته ایم؛ ولی در این چند روزه بابت رفت و آمدم در دانشگاه دچار مشکلاتی شدیم که امیدوارم حمایت ها صورت پذیرد.

* ورود دانشجویان دو رقمی باعثافتخار دانشگاه است

یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این باره گفت: جوان ترین دانشجوی پذیرفته شده در سال تحصیلی ۹۲ – ۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران نوجوان سیزده ساله اصفهانی است که این باعثافتخار همکاران دانشگاه علوم پزشکی ایران است. ما باید تبریک بگوییم خدمت تمامی اساتید، همکاران، دانشجویان و… به جهت اینکه در حقیقت بسیاری از دانشجویان با رتبه های بسیار بالا و خوبی دانشگاه علوم پزشکی ایران را به عنوان محل تحصیلشان انتخاب کردند و امسال نیز شاهد هستیم که از رتبه های دو رقمی وارد دانشگاه شدند و دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای ادامه تحصیلاتشان انتخاب کردند.

گفتنی است، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به این جوان سیزده ساله به خاطر موفقیت و پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک گفتند و برای وی آروزی موفقیت کردند.