ملت ایران: نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم اکنون در سامانه مرکز آزمون به نشانی www. azmoon. com اعلام شد. در این آزمون ۶۲۵ هزار داوطلب در ۱۱۲ مجموعه امتحانی و ۳ هزار و ۲۳۹ رشته محل شرکت کردند که از این تعداد ۷۰ هزار نفر پذیرفته شدند. ۴۰۰ رشته محل به رشته محل های کارشناسی ارشد افزوده شده که در این دوره از آزمون کارشناسی ارشد، دانشجویی به این رشته ها اختصاص نیافت، بنابراین تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد اواخر شهریورماه امسال اعلام می شود. به گفته رئیس مرکز آزمون متقاضیانی که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا شانس قبولی نداشته اند می توانند در این فرآیند شرکت کنند.