هوای تهران در شرایط "اضطرار" قرار گرفت

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهارداشت: با توجه به افزایش آلودگی هوای پایتخت، می توان اعلام کرد صبح امروز تهران در حالت " اضطرار " قرار گرفت.

یوسف رشیدی با بیان اینکه شاخص آلودگی هوای تهران روز پنجشنبه ۱۱۷ PSI(شاخص استاندارد آلودگی هوا) بوده است گفت: این شاخص روز جمعه افزایش داشت و بر اساس آخرین آمارها امروز شاخص عدد ۲۵۰ را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه عبور شاخص از ۲۰۰ PSI به معنای قرار گرفتن در شرایط اضطرار است، افزود: هم اکنون پایتخت در شرایط اضطرار قرار داشته و پیش بینی می شود تا عصر میزان آلودگی کاهش یابد.

منبع: مهر