رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت شرایط دریافت گذرنامه پس از خروج غیرقانونی از کشور را اعلام کرد.

سردار محمود صادقی اظهار داشت: افرادی که به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده اند و قصد بازگشت به کشور و دریافت گذرنامه قانونی را دارند با مراجعه به سفارتخانه های کشور در کشورهای مختلف برگه عبور دریافت و وارد کشور می شوند.

این افراد پس از مراجعه به مراجع قضایی معرفی و پس از حکم مراجع قضایی می توانند گذرنامه دریافت کنند.

وی ادامه داد: افرادی که فرزندانشان به عنوان همراه در گذرنامه شان ثبت شده بودند و اکنون قصد دارند برای فرزندان گذرنامه جداگانه دریافت کنند با ارائه مدارک به سفارتخانه و کنسولگری های ایران در خارج از کشور می توانند گذرنامه جدید برای فرزندانشان دریافت کنند.

به گفته رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت، افراد می توانند به کنسولگری ایران در سایر کشورهای خارجی نیز برای دریافت گذرنامه جدید اعضای خانواده هایشان مراجعه کنند. هیچ نیازی به حضور در کشور برای ایرانیان مقیم سایر کشورها نیست.

منبع: مهر