به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت یازدهم، با تایید این موضوع که در روش اجرای برنامه پزشک خانواده اشکالاتی وجود دارد، تاکید کرد: ممکن است اجرای این طرح با یک علامت سئوال بزرگ روی تهران متوقف شود.

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی اظهارداشت: اجرای برنامه پزشک خانواده جزو الزامات قانونی است که هرکسی وزیر بهداشت شود باید به آن متعهد باشد.

وی با بیان این مطلب که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نمایندگان در مورد شکل اجرای این برنامه معترض هستند، گفت: آنها معتقدند آن چیزی که تصویب کرده اند با آنچه که اجرا می شود، دو مقوله متفاوت است.

گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت یازدهم تاکید کرد: بنابراین، در صورتی که به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد بگیریم، اولین کاری که می کنم این است که یک تیمی را تعیین می کنم که بر روی این طرح مطالعه و آن را آسیب شناسی کنند.

هاشمی با تایید این مطلب که قطعا اشکالاتی بر شیوه اجرای این طرح وارد است، ادامه داد: شاdد مهمترین اشکال آن، تعجیل در اجرای برنامه به صورت فراگیر است. قانون حکم می کند که اول به صورت آزمایشی اجرا کنیم تا اشکالات را ببینیم و بعد آن را توسعه دهیم.

هاشمی افزود: به نظر می رسد این شتابی که در اجرای برنامه هست خودش باعثشده که به چنین طرح مترقی خدشه وارد کنیم. البته جدای از آن، بحثتامین منابع مالی و پوشش بیمه ای طرح نیز مطرح است. زیرا ما هنوز تجمیع بیمه ها را نداریم. در کنار آن، موضوع آموزش پزشکان و سایر اعضای تیمی است که در بسته پزشک خانواده قرار می گیرند.

وزیر پیشنهادی بهداشت همچنین بر فرهنگسازی برای موفقیت در اجرای برنامه پزشک خانواده تاکید کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اشکالاتی که بر اجرای طرح وارد است، بعد از وزیر شدن جلوی اجرای آن را خواهید گرفت یا خیر، اظهارداشت: در حقیقت جلوگیری از اجرا نمی شود بلکه جلوی توسعه برنامه گرفته می شود و روی کیفیت کار توجه می کنیم. ما موظفیم که پزشک خانواده را اجرا کنیم و بنده هم معتقدم این برنامه به نظام سلامت کشور خیلی کمک می کند و موثر است. اما اینکه عجله داشته باشیم و فکر کنیم ظرف یک یا دو سال می توانیم آن را به صورت فراگیر، آنطوری که در بسته خدمتی دیده شده است، عملیاتی کنیم حتی اگر منابع هم داشته باشیم، من بعید می دانم این کار به نفع کشور باشد.

هاشمی تاکید کرد: از این جهت است که معتقدم یک کار کارشناسی انجام شود اما معنای آن متوقف کردن کامل طرح نیست بلکه در استانهایی که در حال حاضر اجرا می شود، ممکن است با یک علامت سئوال بزرگ روی تهران متوقف شود. ولی در بقیه استانها همین سطح یک خدمات اجرا می شود و فکر می کنم که شاید در سایر استانها اگر ضرورت ایجاب کند، بر اساس مطالعه ای که انجام می شود، تشخیص داده شود که یک شهر کوچک را با جمعیت محدود انتخاب کنیم و به صورت پایلوت هر سه سطح برنامه را اجرا کنیم تا بتوانیم اشکالات را ببینیم، سپس در گام بعدی به سراغ شهرهای دیگر برویم.

وی با طرح این موضوع که پزشک خانواده طرحی بوده که ابتدا گفتند ۵ ساله و بعد فرمودند ۲ ساله و بعد قرار شد یک ساله اجرا کنند، تاکید کرد: در نگاه من، یک طرحی است که ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد و انتظار هم غیر از این نیست. چون فقط هدف پزشک خانواده نیست بلکه نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی کشور بایستی اول تقویت شود و بعد توسعه پیدا کند که یکی از اجزای آن، پزشک خانواده است. بنابراین بایستی نگاه جامع به این طرح داشته باشیم و بتوانیم کل زیرساختهای این بسته خدمتی را با هم فراهم کنیم. و بعد آن را در سراسر کشور توسعه دهیم.