ملت ایران: فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج گفت: طی یکسال گذشته ۲ تن و ۲۶۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف شده است.

عباس خاکی نهاد امروز در گفت و گو با فارس با بیان اینکه طی سال گذشته ۲ تن و ۲۶۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کهنوج کشف شده است، افزود: عمده جرائم خرد توسط افراد معتاد صورت می گیرد که مشکلات اجتماعی زیادی را در بردارد و دامنه سرایت آن به فرد، خانواده و جامعه برمی گردد و از نظر حدود سنی، جنسی و قشری تمام مرزها را درنوردیده است.

وی در مورد قاچاق سوخت در منطقه اضافه کرد: خیلی از سرمایه های مملکت به طرف کشورهای خلیج قاچاق می شود که در بعضی از موارد کشفیاتی داشتیم؛ تعدادی از افراد که باید سوخت را به مصرف کشاورزی برسانند، دست به قاچاق آن می زنند.

خاکی نهاد در مورد قاچاق کالا اضافه کرد: قاچاق از راه های مختلف صورت می گیرد که شامل مشروبات الکلی، سی دی، عتیقه، ماهواره و سلاح است که ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد می کند.

فرمانده انتظامی کهنوج تصریح کرد: پدیده قتل احساس امنیت جامعه را متزلزل می کند لذا نیروی انتظامی با بهره گیری از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از این پدیده شوم نقش اساسی داشته است، اما می طلبد که همه دستگاه ها در این مورد گامی موثر بردارند.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که امروز پلیس به تنهایی نمی تواند جوابگوی مسائل باشد و همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات ناشی از کج روی ها برطرف شود.

خاکی نهاد اضافه کرد: در خیلی از سرقت ها که بررسی کردیم متوجه شدیم که سرقت بر اثر بی توجهی و بی احتیاطی خود فرد صورت گرفته است چه در بحثمنازل، اماکن، خودرو و موتورسیکلت ها که بعد از سرقت اموالشان مراجعه می کنند و می گویند ناامنی است در صورتی که این ناامنی را خود این اشخاص با سهل انگاری های خود به وجود می آورند.

وی در بحثاستفاده از ماهواره ها گفت: خانواده ها هیچ گونه توجهی به این معضل ندارند و عدم توجه به این موضوع موجب بروز ناهنجاری ها توسط فرزندان در جامعه می شود.