ملت ایران: مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: به دنبال تغییر تعرفه های مکالمه ی همراه اول نرخ پیامک و اینترنت این اپراتور هیچ تغییری نکرده و قرار هم نیست تغییری کند.

داوود زارعیان اظهار کرد: تغییرات صورت گرفته در تعرفه ها ممکن است باعثبالارفتن مبلغ قبض برخی کاربران شود اما مبلغ قبض برخی از کاربران را هم پایین خواهد آورد و در نهایت تغییر جدی در درآمدهای همراه اول ایجاد نخواهد کرد.

وی در عین حال گفت: پیش از این تماس همراه اول دائم و با همراه اول دائم و تلفن ثابت همان شهر ۴۴۷ ریال قیمت داشت و تماس همراه اول دائم با همراه اول شهر دیگر ۷۶۰ ریال بود که اکنون با یکسان شدن تعرفه ها برای تمام این موارد تعرفه ی ۵۹۹ ریالی در نظر گرفته می شود.

زارعیان همچنین اظهار کرد: در آن زمان افراد با هر جابه جایی دو پالس اضافه تر برای مکالمات خود پرداخت می کردند که حال این هزینه حذف شده و به همین دلیل هزینه ی ارتباطات بین شهری کاربران همراه اول کاهش پیدا کرده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در عین حال یادآور شد: با اجرایی شدن تعرفه های جدید برای تماس هایی که شامل جابجایی می شوند ۲۵ تومان کاهش تعرفه داشته ایم و در عوض در تماس های شهری برای هر دقیقه ۱۵۲ ریال افزایش تعرفه داشته ایم و در مجموع اگر بخواهیم میانگین درآمد را در نظر بگیریم متوجه می شویم که احتمالا تغییر چندانی در درآمد همراه اول ایجاد نخواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این که پیش بینی می شود با اعمال تعرفه های جدید، هزینه های کاربران افزایش یا کاهش پیدا کند، توضیح داد: کاربرانی که تماس های شهری و بین شهری آنها حالت متعادل دارد از این پس تغییر چندانی در مبلغ قبض های خود مشاهده نخواهند کرد، اما آنهایی که تماس های بین شهری بیشتری داشته اند احتمالا از این پس با کاهش مبلغ قبض های خود مواجه می شوند و در عوض افرادی که تماس های برون شهری کمتری داشته اند ممکن است تا حدی با افزایش مبلغ قبض هایشان روبه رو شوند.

زارعیان در عین حال یادآور شد: پیش از این میانگین تعرفه ی همراه اول در بخش های شهری و غیرشهری بیش از ۵۳ تومان بوده است.

اما مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات رییس شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی خواندن تغییر تعرفه ها اظهار کرد: براساس قانون اصل ۴۴ تعرفه گذاری کالا و خدمات انحصاری از جمله تعرفه گذاری تلفن ثابت با شورای رقابت است و ما نیز در این مساله تابع این شورا هستیم و هر دستور العملی که شورای رقابت ابلاغ کند را اجرا خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری که درباره ی وضعیت تعرفه های تلفن همراه مطرح شده بود، گفت: در ارتباط با تلفن همراه نیز با توجه به قانون تعیین تعرفه ها برعهده ی کمیسیون تنظیم مقررات که زیرمجموعه ای از وزارت ارتباطات است قرار دارد و ما در این زمینه نیز تابع قانون هستیم.