ملت ایران: زلزله ای به بزرگی ۲ ریشتر یزدانشهر زرند را لرزاند.

این زمین لرزه در ساعت ۱۳ و ۴۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

موقعیت مرکز این زلزله در عرض ۵۶.۳۸ شمالی و ۳۰.۹۸ شرقی گزارش شده است.

این زلزله در فاصله ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان زرند گزارش شده است.

تاکنون از خسارت های احتمالی گزارشی دریافت نشده است.