ملت ایران: در پی ترخیص نشدن مقادیر زیادی دارو از گمرک کشور که بر اثر اختلاف بانک مرکزی با واردکنندگان بوجود آمد اینک بیشتر داروخانه های پایتخت برای پیچیدن نسخه بیماران از آنان تقاضای کپی شناسنامه و یا کارت ملی می کنند.

تعدادی از داروخانه های شهر تهران با این بهانه که اگر بدون دریافت کپی شناسنامه با بیمار دارو بدهند متهم به فروش دارو در بازار آزاد خواهند شد از تحویل دارو به بیماران خودداری کرده اند.

مشاهدات افکارنیوز از داروخانه های سطح شهر حاکی از کم یاب شدن و در مواردی نایاب شدن برخی اقلام مورد نیاز خانواده ها نیز حکایت می کند تا آنجا که تعدادی از شهروندان تهرانی برای تهیه شیر خشک نوزاد خود نیز دچار مشکل شده و به آنان عنوان کرده اند به هیچ وجه بیش از یک شیر خشک به متقاضیان داده نمی شود.