ملت ایران: همراه اول از امروز تعرفه های جدید را برای مشترکان دائمی و اعتباری خود لحاظ کرده است این در حالی است که هنوز نرخ تعرفه ها مشخص نیست.

همراه اول از بامداد امروز و به نوعی از تاریخ ۱۳۹۲/۵ / ۱۵ تعرفه مکالمات خود را تغییر داده و در تعرفه های جدید هزینه های بین شهری و جابه جایی را حذف کرده است.

این اقدام شرکت ارتباطات سیار در راستای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که براساس آن تعرفه پایه مکالمه را برای اپراتورهای کشور برای هر دقیقه مکالمه ۵۱۵ ریال در نظر گرفته و ۲۰ درصد فضای مانور نیز علاوه بر این نرخ کف برای اپراتورهای سیار همچون همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل در نظر گرفته است.

اپراتورها برای اعمال تعرفه های مصوب رگولاتوری یا باید نرخ مکالمات سیم کارت های دائمی خود را برای هر دقیقه ۵۱۵ ریال یا ۶۱۸ ریال در نظر بگیرد و در نهایت آپشن های شهری و بین شهری را از تعرفه های فعلی حذف کند.

این بحثچند تعرفه ای در حال حاضر تنها برای همراه اول وجود دارد که با اعمال تعرفه ای مشخص و واحد، فلت سازی به شکل کامل اجرایی می شود؛ اما دو اپراتور دیگر پیش از این دارای تعرفه های فلت بودند.

تعرفه ای هم که براساس مصوبه رگولاتوری برای سیم کارت های اعتباری در نظر گرفته شده، ۵۰ درصد از تعرفه دائمی است به این ترتیب که اگر نرخ پایه ۵۱۵ ریال باشد، تعرفه دائمی نیز حداکثر باید ۷۷۲ ریال در نظر گرفته شود.

اما موضوع مهمی که تا حال حاضر مشخص نشده، این است که همراه اول هنوز تعرفه های جدید را مشخص نکرده است اما از بامداد جاری در حال محاسبه مکالمات براساس تعرفه های جدید است.

مشترکانی که امروز همچون روال همیشه از صبح اول وقت گوشی را دست شان گرفته اند و با خیالی راحت مکالمه می کنند، آگاه باشند که در سررسید دوره خود باید دست شان را تا عمق بیشتری در جیب کنند.

البته این منوط به این است که طبق اعلام قبلی همراه اول، این تعرفه ها از بامداد روز جاری لحاظ شده باشد اما اگر این شرکت تصمیم بگیرد تعرفه های جدید را بعد از قطعی شدن در حساب مشترکان خود لحاظ کند، بحثی دیگر است.

اما چیزی که مهم است امروز کمتر با موبایل تان مکالمه کنید تا در سر رسید دوره غافل گیر نشوید.