رییس دانشگاه آزاد از تخصیص ظرفیتی برای بورس معلمان سما و رشد علمی معلمان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاه آزاد خبر داد.

فرهاد دانشجو با بیان اینکه سازمان سما دارای ۶۳۰ واحد آموزشی، بیش از ۵۰‌هزار دانش‌آموز و ۹۰‌هزار دانشجو است، اظهار کرد: این آمار نشان‌دهنده زحمت مدیران این سازمان است.

وی با اشاره به پیشنهاد رییس سازمان سما درخصوص واگذاری دوره‌های کاردانی پیوسته به آموزشکده‌های سما، گفت: این برنامه خوبی است، چراکه واحدهای جامع باید به سمت تحصیلات تکمیلی حرکت کنند.

وی افزود: بر این اساس می‌توان دوره کاردانی پیوسته را از واحدهای دانشگاه آزاد حذف و به آموزشکده‌های سما واگذار کرد.

وی درخصوص پیشنهاد رییس سازمان سما به تغییر اسم آموزشکده‌های سما به دانشکده، گفت: به نظر بنده اینکه تغییر نام صورت گیرد، بسیار خوب است بنابراین باید رای خود را موافق دهیم تا مراحل آن پیش رود.

منبع: ایسنا