رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: به منظور ارائه تسهیلات رفاهی و سفرهای زیارتی و سیاحتی در سال جاری به کانونهای بازنشستگان ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

به گفته وی، به طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ هزار بازنشسته از تسهیلات سفرهای زیارتی و سیاحتی کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی استفاده می کنند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۱میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در سراسر کشور وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به تعداد زیاد بازنشستگان، امکان برخورداری تمامی آنها از سفرهای زیارتی و سیاحتی وجود ندارد به همین دلیل افرادی که تا کنون از این امکانات استفاده نکرده اند در اولویت قرار دارند.

خبازها بیان اینکه در مجموع حدود ۱۵۰ هزار تومان برای سفر بازنشستگان هزینه می شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط برای هر زوج بازنشسته ۴۰ هزار تومان و کانون نیز مبلغی را هزینه می کند و مبلغ اندکی را نیز از خود بازنشسته دریافت می‌کنیم.

وی گفت: برای بهره مندی از سفرهای زیارتی و سیاحتی باید یکسال از زمان بازنشستگی این افراد گذشته باشد.

به گفته وی، هم اکنون بازنشستگان می توانند برای ثبت نام به کانون دفاتر مراجعه کنند.