به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از انجام تحقیق در خصوص شیوع شناسی مواد مخدر در میان دانشجویان خبر داد.

حمید صرامی در خصوص بیشترین ماده مخدر صنعتی مصرفی در کشوراظهار داشت: در حال حاضر متامفتامین شیشه – اکستازی و قرص ریتالین از جمله مواد روان گردان موجوددر کشورو پر مصرف در میان معتادان هستند. البته مواد افیونی در کشور همچنان اولین ماده مصرفی بوده و شیشه دومین ماده مصرفی کشور است.

وی با اشاره به نوع مواد مصرفی در کشور و میزان مصرف کوکائین گفت: تریاک، شیشه، کراک، هروئین، حشیش، اکستازی و نیز ترکیبی از مصرف مواد مزبور شامل تریاک و شیشه یا شیشه و کراک افغانی بیشترین مخدر موجود در کشور هستند. بنابر این بدین مصرف کوکائین در گروه نمونه آماری جایگاهی ندارد. ضمن اینکه در تحقیق ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد در ایران موسوم به RSA در سال ۱۳۸۶یک دهم درصد مصرف‏ کنندگان، مصرف ماده مزبور را اعلام کرده اند. همزمان باید یادآور شوم کشفیات کوکائین در طی سال‏های اخیر در کشور بسیار نادر بوده که به نوعی بیانگر عدم شیوع مصرف این ماده در حال حاضر است.

مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات دشمن برای جایگزینی مخدری جدید در هرمقطع زمانی، تاکید کرد: باید اذعان کرد با ضربه زدن به استراتژی‏های سیستم مواد مخدر و روان‏گردان‏ها بلافاصله شاهد تغییر تکنیک و تاکتیک از سوی قاچاقچیان هستیم. نباید از یاد برد که با هجمه جدی از سوی دستگاههای مقابله کننده و بعضاً کاهش تقاضا شاهد بودیم که مصرف کراک افغانی(هروئین فشرده) که در سنوات گذشته در کشور رونق گرفته بود تا حدودی مهار و کنترل شد و بلافاصله شاهد تغییر الگوی مصرف به سمت مواد محرک متامفتامین شیشه شدیم.

وی ادامه داد: براساس نتایج پژوهش ملی صورت پذیرفته هروئین چهارمین ماده مصرفی گروه نمونه تحقیق بوده و در خصوص تغییر مجدد الگوی مصرف باید منتظر نتایج طرح شیوع شناسی ملی جدید در سال جاری باشیم.

صرامی در خصوص میزان شیوع اعتیاد در میان دانشجویان گفت: در سال جاری تحقیق جامعی به سفارش دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص شیوع‏ شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه‏های تابع وزارت علوم – تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ملی درحال اجرا است که نتایج آن در آینده نزدیک اعلام می شود.

براساس نتایج طرح شیوع ‏شناسی در سطح دانشگاه‏های تابعه وزارت علوم – تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۵ دانشجویان گروه نمونه، ۲ درصد تریاک، ۲ درصد حشیش، ۷ دهم درصد قرص‏های اکس و شیشه و ۲ دهم درصد هرویین و کراک افغانی را تجربه کرده‏اند.