ملت ایران: دکتر محمدحسن طریقت منفرد افزود: بیمارانی که پس از ۲۵ اردیبهشت داروی گران قیمت خریداری کرده اند از طریق سامانه ۱۴۹۰ اطلاع دهند تا مابه التفاوت قیمت آن را به آنها برگردانیم. این موضوع مخالفان و موافقان زیادی داشت. مخالفان اعلام می کردند که این راه حل درستی برای حمایت از بیماران و حل مشکلات دارویی نیست، به جای آن بهتر است که قانون بیمه ها اصلاح شود. اما موافقان می گویند وقتی بیمه ها حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت دارو را پس از گران شدن پرداخت نکردند وزارت بهداشت مابه التفات گرانی دارو را به بیماران می دهد.
با وجود مخالفاتها قرار شد که وزارت بهداشت این تفاوت قیمتها را پرداخت کند. اما نحوه پرداخت چگونه است؟
دکتر حسین ریاضی مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به برقراری ماهانه حدود ۱۰۰هزار تماس با سامانه ۱۴۹۰، چگونگی پرداخت " مابه التفاوت قیمت دارو " از طریق تماس با این سامانه را تشریح کرد.
وی در گفت وگو با ایسنا، درباره چگونگی تماس بیماران با سامانه ۱۴۹۰ برای دریافت مابه التفاوت قیمت دارو به دنبال تغییر نرخ ارز، گفت: از بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت تا ۱۸ تیرماه سال جاری، قیمت دارو افزایش داشته است اما ظاهرا سازمان های بیمه گر این افزایش قیمت را پوشش نداده اند و همین امر سبب شده که در این بازه زمانی مردم این افزایش قیمت را از جیب خود بپردازند.

واریز مابه التفاوت قیمت دارو به حساب سرپرست خانوار
ریاضی تاکید کرد: برای واریز مابه التفاوت قیمت دارو نیازی به مراجعه حضوری یا تماس افراد با شماره تلفن ۱۴۹۰ نیست، بلکه قرار است مبالغ مربوطه از طریق کد ملی افراد به حساب سرپرست خانوار(طبق آنچه که در هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد) واریز شود.
وی در توضیح چگونگی شناسایی بیماران مربوطه جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو به آنها نیز گفت: طبق دستور وزیر بهداشت، اسامی بیماران خاص و صعب العلاج دریافت کننده دارو در این بازه زمانی را از سازمان های بیمه گر خواستار شده ایم.
نخستین واریزی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در هفته جاری
ریاضی افزود: از آنجا که فعلا اسامی بیمه شدگان بیمه تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است، پرداخت اول برای بیمه شدگان تامین اجتماعی خواهد بود. بر این اساس احتمالا طی هفته جاری نخستین واریزی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی انجام خواهد شد. همچنین در صورتی که سایر سازمان های بیمه گر نیز اسامی بیمه شدگانشان را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، در جهت واریز مابه التفاوت قیمت داروی این بیماران نیز سریعتر اقدام خواهیم کرد.

چگونگی پرداخت به بیماران فاقد پوشش بیمه
ریاضی افزود: در این میان ممکن است فرد دریافت کننده دارو تحت پوشش بیمه نبوده یا نام وی جزو لیستی که سازمان بیمه گر در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، نبوده باشد، این افراد می توانند با سامانه ۱۴۹۰ تماس گرفته و مشخصات خود را ارائه دهند. پس از طی مراحل تایید از سوی وزارت بهداشت، مابه التفاوت قیمت دارو به حساب این دسته از بیماران نیز واریز خواهد شد.

برقراری ماهانه ۱۰۰هزار تماس با سامانه ۱۴۹۰
مسوول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۴۹۰ وزارت بهداشت گرفته می شود، گفت: ۹۰ درصد تماس های حاصل شده با شماره تلفن ۱۴۹۰ مربوط به داروست که ۲۵ درصد از این ۹۰ درصد به اطلاعات دارویی و مشاوره پزشکی در حوزه دارو و مابقی تماس ها به داروهای کمیاب مربوط می شود.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۴۹۰ در تهران راه اندازی شده است، افزود: به دنبال تماس بیماران برای اطلاع از داروهای کمیاب، داروخانه های مسئول توزیع داروهای خاص معرفی می شوند و در صورتی که داروی مربوطه در آن داروخانه وجود داشته باشد، در اختیار فرد قرار می گیرد.
به گفته ریاضی، ۱۰ درصد مابقی تماس ها با سامانه ۱۴۹۰ به شکایات مرتبط با بهداشت محیط و چگونگی عرضه مواد غذایی و همچنین مباحثدرمان، بیمارستان ها و اورژانس ها مربوط است.
مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت راه اندازی سامانه ۱۴۹۰ را زمینه ای برای برقراری ارتباط مستقیم با مردم و پی بردن به نقایص حوزه سلامت خواند.