ملت ایران: حسین توکلی گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی(دفترچه شماره ۲) حاوی شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاهها برای سال تحصیلی آینده، نحوه انتخاب رشته، کد رشته محلهای تحصیلی هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه از سه شنبه ۱۵ مرداد روی سایت سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org قرار داده می شود.

وی ادامه داد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه، به طور جداگانه تهیه شده و هر یک از دفترچه ها منحصراً از تاریخ ذکر شده منتشر خواهد شد.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، همانند دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آزمونهای دکتری نیمه متمرکز و کارشناسی ارشد ناپیوسته، به منظور حذف کاغذ و استفاه از امکانات الکترونیکی کشور در راستای تحقق اهداف دولت، دفترچه های کنکور سراسری نیز چاپ و تکثیر نخواهد شد.