ملت ایران: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: سال گذشته ۱۴ هزار و ۳۴۰ زلزله نقاط مختلف کشور را لرزاند این در حالی است که درسال ۹۰ هفت هزار و ۹۰۰ زلزله در نقاط مختلف کشور رخ داده است.

حسن قدمی با اشاره به آمار وقوع زلزله در ایران اظهار داشت: ایران ششمین کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور حادثه خیز آسیا به شمار می رود.

وی افزود: طرح جامع کاهش خطرپذیری که از وظایف اصلی سازمان مدیریت بحران کشور است که با اولویت زلزله، سیل، خشکسالی و آتش سوزی جنگل ها تهیه شده و در جلسه شورای عالی مدیریت بحران به تصویب رسیده است.

قدمی گفت: برای اجرای این طرح ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که مورد تایید رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر کشور، زیرساخت های ایجاد شده در کشور در زمینه پیشگیری را در گذشته نامطلوب توصیف کرد و بیان داشت: سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و استحکام بخشی به ساختمان ها می تواند تاثیر فراوانی در کاهش تلفات جانی و خسارت های مادی داشته باشد.