ملت ایران: سازمان میراثفرهنگی، آیین سفره افطار ایرانی را در فهرست میراثملی ثبت کرد و قراراست از لوح ثبتی این آیین طی مراسمی با حضور رئیس سازمان رونمایی شود.
از آنجا که یکی از وظایف اداره کل ثبت آثار تاریخی سازمان میراثفرهنگی، به ثبت رساندن، هر اثر و آیین دارای شان ملی است، این اداره کل آیین ها و مراسمی را که دارای این ویژگی باشند در فهرست میراثمعنوی به ثبت می رساند از جمله، نقالی، عزاداری های ماه محرم و صفر، موسیقی های سنتی، آیین ساخت لنج و… که برخی ازآنها نیز به لحاظ اهمیتی که داشتند، در فهرست میراثمعنوی جهانی نیز ثبت شدند مانند تعزیه و ردیف های موسیقی سنتی.
اما در میان این آداب و رسوم، برخی از آیین ها که جزو روال عادی زندگی ایرانیان است نیز به ثبت رسیده است مانند شیوه سنتی تهیه آلوی برغان، بستنی سنتی، مراسم آغاز برداشت محصولات کشاورزی روستای ورزقا، آیین غبارروبی حسینیه ها و مساجد و یا حتی روش پخت آش!
تلاش سازمان میراثفرهنگی در ثبت تمامی آنچه به نام آیین مشهور است چنان در روزهای آخر دولت دهم شدت گرفته که این سازمان قصد دارد تا از لوح ثبتی مراسم سفره افطار ایرانی نیز در مراسمی که روز جمعه(۲۱ تیرماه) در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با حضور جمعی از ایتام برگزار می شود، رونمایی کند.
این آیین که با تایید شورای فنی سیاستگذاری ثبت به فهرست میراثملی افزوده شده، با هدف تکمیل سنتها و دایره المعارف مربوط به میراثمعنوی جشن رمضان، در فهرست میراثملی جای گرفته است.