ملت ایران: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی کشور گفت: این شرکت برای بازنشستگانی که از امکانات گردشگری استفاده کنند ۲ میلیون ریال یارانه سفر پرداخت می کند.

موسوی امروز در شیراز افزود: چنانچه بازنشستگان ازهتل های شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی استفاده کنند این یارانه تا سه میلیون ریال هم قابل افزایش است.

وی ادامه داد: بازنشستگان می توانند درسال های مختلف و در مجموع ۲ بار از این یارانه استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی افزود: اعطای سفر کارت نیز از جمله خدماتی است که شهروندان می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

موسوی گفت: تا کنون سه میلیون و ۴۰۰ هزارسفرکارت درکشور صادر شده است.