ملت ایران: مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بروز گرد و خاک و کاهش دید افقی در ۸ استان کشور طی ۳ روز آینده خبر داد.
عبدالرضا امیدوار شهری افزود: طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.
به گفته وی، در این مدت در مناطقی از شرق کشور به ویژه منطقه زابل، وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. در روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور نیز وقوع پدیده باد و گرد خاک دور از انتظار نیست.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین گفت: طی روز های یکشنبه و دوشنبه در شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی نیز باد و گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود.
امیدوار اظهار داشت: در ۳ روز آینده در استان های ایلام، خوزستان، جنوب استان کرمانشاه و سپس خلیج فارس نیز باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.
وی افزود: طی این مدت در برخی نقاط قم، جنوب سمنان و شمال اصفهان نیز باد و گرد و خاک می تواند کیفیت هوا در این مناطق را کاهش دهد.
امیدوار یادآور شد: فردا آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد است. حداکثر دما با دو درجه افزایش نسبت به روز شنبه معادل ۳۹ درجه سانتیگراد و حداقل دما هم برابر ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.