اخبار اجتماعی

در کنفرانس خبری بررسی فرصت‌ها و چالش‌های طب ایرانی اسلامی مطرح شد:

نماینده دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان در ایران گفت: طب سنتی ایران، قابلیت صادرات، ارزآوری و درآمدزایی دارد و با احیای آن می‌توان در جهت تحقق اقتصاد مقاوتی گام بر…