نتایج جستجو: vpn

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در دنیا از VPN به عنوان شبکه اختصاصی و در ایران برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌شود، از طرفی حذف VPN هم مثلاً برای کاربرد بانکی ممکن نیست از این‌رو VPN قانونی ارائه می‌شود.