نتایج جستجو: کمونیستی

پارازیت‌ها آن‌قدر به ما نزدیک هستند که حتی نمی‌توانیم تصورش را کنیم. آنها همان امواجی هستند که باعثاختلال در پخش برنامه مورد علاقه‌تان می‌شوند

مقامات چینی اعلام کردند به منظور برپایی کنگره حزب کمونیستی در این کشور خرید و فروش چاقو در پایتخت ممنوع است