نتایج جستجو: کره

زن آمریکایی که می‌تواند کره‌چشمانش را در فاصله ۱۲ میلیمتری حدقه چشمانش بیرون آورد، توانست رکورد این عنوان در گینس را به دست آورد. «کیم گودمن» با بیرون‌آوردن غیرطبیعی کره‌چشمانش، این رکورد را دست یافت.

پس از اینکه اخبار درگوشی تیم ملی از کنار گذاشته شدن علی کریمی در بازی کره خبر می داد، روز گذشته کی روش به کریمی بابت فیکس بودنش اطمینان داد.

مقداری آرد را در ظرف گودی الک کنید و کره و پودر قند را در ظرفی دیگر با هم مخلوط کرده، به صورت کرم درآورید. تخم مرغ را به مخلوط کره و پودر قند بیفزایید و سپس وانیل را اضافه کنید.