نتایج جستجو: کردستان عراق

براساس گزارش های دریافتی 18 تن از امراء و فرماندهان داعش در استان نینوا به دنبال شکست های اخیر درحال ترک موصل به سمت مناطق غربی هستند