نتایج جستجو: کتاب گینس

به گزارش اختصاصی ملت ایران چاندرا دانگی بهادر ۷۲ ساله با ۲۱.۵ اینچ کوتاه ترین مرد دنیا و جیوتی آمگ ۱۸ ساله با ۲۵ اینچ قد کوتاه ترین زن از هند رودروی هم قرار گرفتند.

طولانی ترین مسابقه والیبال دنیا هشتاد و شش ساعت به طول انجامید که به زودی توسط کارشناسان در کتاب گینس به ثبت خواهد رسید.