نتایج جستجو: کتاب گینس

مرد آمریکایی قادر است همزمان از روی ۳ خودروی در حالت حرکت بپرد.

ماهی ها نه تنها در آب ها بلکه گاهی خارج از آن نیز خبرساز می شوند. یکی از این موارد صید ماهی های بسیار بزرگ است که هر بار رکورد آن شکسته می شود.

به تازگی یک کشاورز ۵۲ ساله در داخل مرغداری خود یک تخم مرغ بسیار کوچک را پیدا کرده است که به نظر می رسد به عنوان کوچکترین تخم مرغ دنیا انتخاب شود.

ریه و شش اندام های خاصی از بدن هستند که می توانند هوا را در خود نگه دارند و از جمله اندام هایی هستند که می توانند جان انسان را گرفته یا او را زنده نگه دارند

انجام هر کاری در قبال مقدار مشخصی از پول انجام می شود و هر فردی قبل از اینکه کاری را انجام دهد معمولا دستمزدش را مشخص می کند. این دستمزد می تواند زیاد و یا خیلی کم باشد.

گاهی اوقات برای شما هم پیش آمده است که در یک اتوبوس پر از مسافر گیر کرده باشید و یا چندین نفر داخل یک خودرو نشسته باشید. باید بدانید که عده ای این فشارها را تحمل می کنند تا رکوردهای دنیا را جا به جا کرده و نامی از خود در کتاب گینس ثبت کنند.