نتایج جستجو: کتاب رکوردهای گینس

فتحی همچنین درباره وضعیتش اشتغالش نیز اظهارکرد: از سوی چند سازمان از جمله صداوسیمای مرکز سنندج قول هایی برای کار به من داده شد اما متاسفانه همچنان بیکارم.

شبکه تلویزیونی سبأ یمن در جریان یکی از بخش های خبری خود، خبر فوری بسیار طولانی بر روی صفحه تلویزیون به نمایش گذاشت.

" جیم کلمنتس " کارمند ۱۰۰ ساله یک شرکت امنیتی است که این روزها به عنوان پیرترین کارمند دنیا شناخته می شود و قصد دارد تا نام خودش را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.

به تازگی یک کشاورز ۵۲ ساله در داخل مرغداری خود یک تخم مرغ بسیار کوچک را پیدا کرده است که به نظر می رسد به عنوان کوچکترین تخم مرغ دنیا انتخاب شود.

اسم ملاقات که به میان می آید، ناخوداگاه یاد یک قرار اداری یا شخصی می افتیم که در زندگی روزانه بارها اتفاق می افتد اما با کمی خلاقیت می توان این ملاقات ها را در تاریخ ثبت کرد.

او یک " چیر لیدر " است و اوایل امسال به همراه ۱۳۰۰ " چیر لیدر " دیگر توانستند رکورد بیشترین تعداد چیر لیدر حاضر در یک مکان را به نام خود در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند و رکورد ۱۲۰۰ نفری چینی ها را بشکنند.

این پرش گروهی توسط یک موسسه غیر انتفاعی برنامه ریزی شده و هدف آن آموزش همکاری و کارگروهی، تعیین هدف و د ستیابی سازماندهی شده به هدف عنوان شده است.